Kontakty HOTEL KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE ****

951 15 Mojmírovce 919
Slovenská republika

GPS poloha: 48°12’23.1″S 018°03’40.7″V
Satelity: 6/12

Prevádzka:
manager@kastielmojmirovce.sk
prevadzkar@kastielmojmirovce.sk

Projekty:
+421 907 673 575
ekozarova@kastielmojmirovce.sk

Vzdelávanie:
+421 915 746 938
zarvayova@kastielmojmirovce.sk

Marketing:
+421 905 381 268
marketing@kastielmojmirovce.sk

Fakturačné údaje
Nadácia Mojmír
Školská 919
951 15 Mojmírovce
IČO: 37 868 721
DIČ: 2021693894

Registračné číslo 203/Na-2002/676

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IBAN: SK03 1111 0000 0014 8901 0005
SWIFT: UNCRSKBX