Nadácia Mojmír

Nadácia Mojmír bola založená v roku 2002

Účelom nadácie je:

  • rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
  • ochrana a tvorba životného prostredia,
  • zachovanie prírodných hodnôt,
  • rozvoj cestovného ruchu a služieb v turizme,
  • ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže,
  • rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupiny osôb,
  • organizovanie vzdelávacích kurzov, jazykových kurzov a rekvalifikačných kurzov a školení v prospech občanov a spoločnosti vo všetkých oblastiach vzdelávania,
  • tvorba a realizáciu národných a medzinárodných projektov v spolupráci s našimi i zahraničnými inštitúciami