Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk 2019 (PDF)